Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/09/2016 10:46

Bé tí ti một khoảnh đời cơ nhỡ
Như cái kiến đến hồi hết sức
Mùa hè lười ngo ngoe
Nằm phơi thây trên chiếc lá khô
Không buồn đến tổ
Gió cứ mặc tình biến hoá bay đi
Tít tắp đời trôi giạt, nát tan.


Cái Bè, Tiền Giang, 2011