Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 17:05

Chớ bẻ cành hoa hỡi khách chơi!
Bao biển sầu đau thét mãi rồi
Nụ trinh hoa cất trong tà nguyệt
Sẽ héo làm sao nở với người?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017