Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:08

Biết một phách lối bằng giời
Biết mười chắc chết ai người chịu đây?


Cái Bè, Tiền Giang, 2018