Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/09/2017 17:41

Bao giờ con mắt trổ bông
Em thời sẽ lấy người chồng là anh
Bao giờ ngọt lịm quả chanh
Thì em sẽ đến để dành duyên thơ
Nhưng thôi anh cứ đợi chờ
Biết đâu con quạ thành cờ trắng tinh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017