15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 18:05

Đức Chúa Trời ơi, có ba điều Satan đang doạ nạt, bức hiếp tôi: tiền, danh vọng và sắc đẹp!
Xin ban cho tôi vượt qua ba điều thối tha này, kẻo không nước thiên đàng sẽ vuột mất khỏi tay tôi!
Tiền siết cổ tôi, tiền cũng khiến tôi giàu sang và băng hoại hay chính tôi băng hoại vì tiền?
Ba việc lớn này xin hãy tha tội Chúa ơi, ai dám bảo mình mạnh tâm linh là kiêu ngạo
Rồi Chúa sẽ cho bại để nếm mùi
Chao ôi, tôi yếu đuối, mê muội và kém đức tin!
Giê-xu ơi, Ngài ban Đức Thánh Linh ở lại, xoá bệnh tật, xoá ngu si, xoá lòng tham và xoá tội lỗi tôi!
Tạ ơn Ngài đã ban hạnh phúc, lúa gạo, thức ăn hằng ngày vừa đủ
Sợ gì tôi chẳng kê khai tội lỗi của mình?
Ngài có bỏ tôi chết đâu! Nghèo thì đã có, khổ tột cùng đã có, và nghĩa là giàu sang cũng phải có
Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời toàn tri ơi, Ngài hiểu hết và giải quyết tất cả!
Sẽ kết thúc rất mau chóng
Ai chọc giận Ngài, ai chọc giận con cái Ngài, Ngài sẽ không hề để yên
Ngài đỡ tôi dậy khi đang té ngã, máu tuôn đổ ra
Satan xô tôi xuống mé vực thẳm, Ngài hứng tôi lại
Ha-lê-lu-gia! Tôi thật bé nhỏ Đức Chúa Trời tôi ơi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016