Buồn ai em gái bỏ tóc dài
Đem vào tóc ngắn hoá con trai
Từ nay thôi nhé đừng gặp mặt
Tóc thuỷ chung kia vẫn đoạ đày

Làm sao kể tội tóc em ơi!
Như những dây đàn ta thường chơi
Đã là bạn tóc là tri kỉ
Đừng nỡ đang tâm bỏ cuộc đời!


2014