Mùa xuân nở bẹ giấc mơ yêu
Gió thoảng qua em tự trở chiều
Chiếc lá tình non đang động đậy
Một chàng giai trẻ bước liêu xiêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016