Giậu tình giậu của nhà em
Tôi buồn tôi khổ nhá nhem chân buồn
Lòng tôi sóng dậy nụ hôn
Như bao núi lửa bồn chồn tâm tư
Và em chả nói tiếng ừ
Tôi nghèo đến thế chần chừ là xa
Mồng tơi vừa rụng hôm qua
Hôm nay biết được nụ hoa sang đò
Từ khi biết mộng là lo
Lo chả sao khỏi đắn đo được gì
Bây giờ tôi bướm tình si
Bay vào mộng đẹp bay đi một ngày.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016