Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 30/03/2016 17:30

Đời người như bông huệ trắng
Nơi nấm mộ hoang tàn
Hôm qua hồn rộ nở
Hôm nay héo hắt buồn
Trời làm nên đôi ta
Sao đoạ đày chi nhau mãi?
Buồn - vui về cát bụi
Trăm năm có là bao
Trăng ơi, đừng để phí!


Cái Bè, Tiền Giang 2014