Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/08/2017 15:16

Bóng trăng bóng nước làm đôi
Em ơi duyên nợ đứng ngồi không yên
Tình yêu sao lắm ưu phiền
Vừa mong vừa đợi vừa liên miên buồn
Giá gì nhà ở cùng thôn
Giá gì gần nữa cạnh vườn của nhau
Yêu em anh mãi bắc cầu
Cầu tình anh bước bao lâu cũng tình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017