Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 19:43

Móng vuốt lời kia và thuốc độc
Làm tình thác đổ khóc vì nhau
Kìa hai nửa ấy chia từng ngả
Héo úa màu hoa, nhạt bóng sầu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019