Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:18

Hoà bình bướm tụ với ong bay
Lớp lớp vì sao nói đêm ngày
Bóng giặc hung tàn nanh quỷ dữ
Lùa người tan xác khắp Đông Tây.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017