Con xin bái phục trái thời gian
Rụng nốt bao năm khẽ mọc mầm
Nàng thơ dậy sóng trong đau khổ
Một gốc trăng tình nay xa xăm!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018