Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:08

Bàn tay bão tố kéo hồn bay
Đến chốn hư vô nát tháng ngày
Lại đổ dầu thêm vào núi lửa
Cho lòng trăng mộng cháy lắt lay.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017