Thà đừng có bài thơ thứ nhất
Bắt đôi ta cam khổ dật dờ
Thôi nhé, mai mình xem tảng đá
Đừng ngắm vầng trăng quá mộng mơ!

Anh cũng chẳng là anh tài tử
Em cũng chẳng là em gái xinh
Đam mê nghệ thuật chiều ngơ ngác
Hát vội vu vơ, vội tỏ tình.


Cái Bè, Tiền Giang 2007