Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:41

Anh về đi đến mà chi
Người ta có biết làm gì thằng kia
Ngày xưa chung bánh còn chia
Bây giờ ai nấy như bia đá rồi
Một ngày, hai ngày buông trôi
Lòng ta cảm thấy thiếu lời nhỏ to
Lạnh lùng đông đến co ro
Kéo mền đắp đại đỡ lo cô phòng
Mới vừa mưa ở đằng Đông
Đằng Tây nắng lại nên chồng vợ thôi.


2000