Đôi chân ta bập bồng qua đau khổ
Lệ tình yêu thắt chặt trái tim này
Đôi má hồng em có phép gây mê
Trào ngọn bút viết buồn lên trang giấy

Ta mơ tưởng em gặp lại vì sao
Chàng sinh viên nghèo xơ hay xấu số
Nay sáng trưng, ôi ma lực thể nào!
Mặc năm tháng mài mòn theo đòi nợ

Hãy về vui ca điệu nhảy thiên đường
Hãy xoá cuộc đời ép uổng thê lương
Dẫu biết vai còn đa đoan gánh nặng
An ủi lòng một ít mật yêu thương.


Cái Bè, Tiền Giang, 2011