Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/04/2018 14:18

Ai về Mỹ Hội mà chơi
Cái Bè cây trái có lời gái quê.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018