Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 17:53

Ai ơi gió thổi chiều nào
Cứ thời mặc gió chớ chao tấm lòng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018