Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/12/2019 18:59

Trong veo ngọn suối chảy rì rào
Hát khúc tình ca lặng ước ao
Chẳng thể bằng em môi nguyệt thẹn
Cong lên nhẹ tí ửng xuân đào.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019