Bài thơ bật lửa tình xuân mộng
Mấy vần luyến ái tựa chim bay
Cặp đôi và dạo cung tiên cảnh
Hú mỏ yêu đương ảo ảnh dài.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017