Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 08:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 20:15

Mới thấy hoa trăng vừa ửng ngọc
Mau về xếp mộng ước nhiều thay
Một ngày lặng lẽ ai đưa đón
Chết nửa hồn tôi tội thế này.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017