Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:07

Đừng chê núi thấp le te
Xin bằng như núi hãy đe cuộc đời


Cái Bè, Tiền Giang, 2018