Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/02/2018 00:01

Ngợi khen ĐỨC CHÚA TRỜI toàn năng ban xuân về trên khắp Việt Nam!
Ngài yêu cả nhân loại, cho mưa nắng, cho bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Xuân giao hoà mai nở: hoa đào Bắc, mai vàng Nam
Đồng ruộng lúa phì nhiêu
Biển cá tôm đầy ắp
Núi non trùng điệp
Mọi trái cây, mọi vật trên đời
Chúng tôi biết ơn Ngài vô hạn
Cảm ơn Ngài vì linh hồn chúng tôi là thánh rồi sẽ về với Ngài, với Thiên Đàng vĩnh viễn, nơi bất tử vô song
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Lời đầu năm chúng tôi mong phước Ngài tuôn đổ
Cứu nhiều đồng bào Việt Nam chưa biết Chúa, rồi họ sẽ biết và sẽ tin nhận Ngài
Tình yêu của Ngài thật vô hạn, vô biên
Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi, Đấng y nguyên và thành tín
Nguyền danh Ngài được tôn cao
Cả trái đất, cả hoàn vũ, cả Việt Nam biết ơn Ngài, vì hễ ai muốn sự khôn ngoan và giàu có, ắt phải tìm cầu Ngài
Giê-hô-va ơi!
Giê-xu ơi!
Đức Thánh Linh ơi!
Ngài thật tuyệt vời
Và mọi người sẽ tìm hiểu về nguồn cội của mình, tìm về Ngài là Cha đẻ của nhân loại, của hoàn vũ này
Năm cũ đang qua đi và năm mới đang đến
Hãy ở cùng chúng tôi, ban thêm ơn, thêm sức cho chúng tôi!
Amen!


An Giang, 2018