Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 16:56

Vốn biết đời xây bằng cát bụi
Sao ta giết chóc với bao ngày?
Bao nhiêu súng đạn kề vào óc
Gục ngã thân tàn phủi trắng tay.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017