Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/09/2017 17:47

Đồng tiền lăn xuống lăn qua
Đồng tiền kêu khẽ tiền à tiền ơi!
Đồng tiền cũng nói cuộc đời
Nói chồng nói vợ tuyệt vời sánh duyên
Ô hay đôi mắt em hiền
Đôi môi đo đỏ ngọt miền vườn hoa
Dáng kia nhẹ bước thật thà
Nghiêng qua nghiêng lại để mà anh yêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017