Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:28

Chắc ta - phế liệu
Lên cao, lên cao
Ngòi lửa châm chân núi
Đồng hoang
Đồng hoang.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016