Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/12/2016 14:06

Trong gần hai trăm linh sáu đốt xương người phạm tội
Anh còn vài đốt trong trắng yêu người
Một ngày nào Thượng Đế điểm vào một đốt rất lưu manh
Anh sẽ bay theo về hai ngả: thiên đường hay địa ngục?
Ôi, con tim còn ổ độc ác muốn hơn người!
Vội trút tất vào trong biển bụi mà thôi!

Vẫn biết thế, vẫn nằm lòng như thế
Mà chao ôi, ta xây một kiếp dã tràng!
Tranh cả các phần anh em nghèo đói hở mông
Và rốt cuộc cũng thẳng băng hình chiếc lá
Thẳng linh hồn treo án tử thiên thu

Đau thay, dấu chấm ta chưa từng viết được!
Đến bao giờ kết liễu cõi điêu linh?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016