Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 24/08/2017 17:23

Đến rồi nhưng cứ lại lui
Đến tìm, đến sẽ nói lời yêu đương
Nhưng môi run điếng trên đường
Gặp em ngần ngại mà vương vấn lòng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017