Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 14:43

Đến chơi thì hát nhiệt tình
Không chơi tránh khỏi chớ tình tang chi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018