Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 15:36

Được giàu khinh đó khinh đây
Đến hồi mạt rệp tìm ai đỡ đần?


Cái Bè, Tiền Giang, 2018