Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:29

Đường mưa mưa đến lấm lem
Nào e cực khổ thăm em xa nhà.


2000