Nhớ quá Đèo Ngang bóng ngả chiều
Mây bay gió thoảng, cỏ đang rêu
Xanh xanh áo ấy người be bé
Trắng trắng sương này cảnh liêu xiêu
Nghĩa nước mong chờ mùa xuân nhớ
Tình non ngóng đợi tấm lòng yêu
Hồn ta ghé viếng trời xanh thẳm
Một dãy sơn hà khẽ giọng kêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016