Sáng sớm dừng chân tới cảnh đèo
Đá hoa bừng nở dáng cheo leo
Đong đưa gió núi dăm người hẹn
Lặng lẽ trời mây mấy kẻ trèo
Ánh sáng lung linh màu mới dậy
Vầng dương lấp lánh bóng đang treo
Lòng ta rộn rã yêu non nước
Một tấc tình xuân hương cứ theo.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016