Hồn anh ăn cả bầu giời
Nơi có em và ảnh hình em pha trong sương sáng sớm
Bình minh lên đậu ở trong lòng
Đôi ta mới như xiêm y vừa mới sắm
Hương bọn mình thơm phức ngọc nhân gian

Vẫy núi ước mơ
Nhú đồi hi vọng
Anh thật là thuyền
Em thật là biển cả sóng mênh mông!

Ôi, hai ta biết làm gì trò đời ô trọc lên men!
Dào dạt mãi tình ca ven bờ tha thiết
Và tung bay tận đỉnh chốn thiên đường chói sáng
Dáng em nồng hình sin đang mời mọc
Có đôi nào xinh xắn tợ chúng ta?

Nên tất cả yêu đương cốt là đơn giản lắm!
Sao bao người điên dại đến lao tâm?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017