Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/09/2016 05:43

Rượu quý vơi
Tiền tài vội vơi
Bạn bè vơi lá thu
Cơm gạo chả hiểu lòng con người vôi trắng

Giành trước, giành sau
Giành tận đáy mồ
Một đời
Cuộc đua người
Lay lắt
Lắt lay.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016