Mang kiếm chém sâu vào trái đất
Trút hận thất tình
Mang bom dội vào núi
Chưa vỡ được tâm trí yêu đương
Mang cả ta chôn vào vạn kiếp
Cũng âm vang cuồng sóng ái tình.


2015