Chỉ cần em mặc áo dài
Mọi nét đẹp và đường cong sóng biển
Cứ vỗ bờ vỗ mãi đến vô biên

Đã khoe ra vô cùng lộ liễu
Mà tuyệt nhiên kín đáo lạ lùng!
Cứ tím Huế hay một màu thêu thùa gì đấy
Cũng hoá cuồng trong tâm trí các anh giai

Có cần chi cởi bỏ lớp áo hoa
Khi du xuân nẻo đời hoang dại
Em gái ơi, nhớ phải có tóc dài!


TP. Hồ Chí Minh 2016