Khuôn mặt đời vật vã méo thời gian
Tung cú đập vỡ tan lời chân thật
Kiếp cá hèn vùng vẫy lưới bùn nhơ
Mang treo cổ trên cây buồn đày đoạ
Sống được đâu sao vẫn cứ mãi tìm cầu!
Một tia sáng chớp phăng xuyên hồn tức tưởi
Thân khô mùi hôi hám gớm ghê
Hoá mồi ngon thơm lừng trong không khí
Cốc rượu nhấm toi đời tên cá
Than ôi, kiếp cá hay người?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016