Đốt sử sách chào thua tuồng nhân thế
Hứa hẹn gì những lão chủ gian manh
Thân chó dại ăn xương làm chuyện lớn
Đêm mất ngủ ngày căng đầu lo toan tính
Bắt tên trộm cắn quần xé xác
Truy đuổi săn mồi giết lũ chuột nhơ
Lập công trạng mang quà dâng chủ
Bữa bắt cá gặm đầu đuôi ngoe nguẩy
Chạy xồng xộc lao về nhà loan báo
Khi chó bệnh hắn khua mồm hôi đốt lửa
Quất roi mây vang điệp khúc liên hồi
Nó gào thét xé toang chín tầng mây uất hận
Cố trung thành như không khí bốc hơi.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016