Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 07:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/10/2008 08:01

Hai mươi mốt tuổi, tuổi như hoa
Tác hãy còn non, tứ đã già
Hẹn với xuân xanh chơi cái đã
Làm trai cho biết mặt sơn hà


1933

Nguồn: Báo Sài Gòn, số 12-11-1935