Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 19:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/08/2021 23:43

Trời Hàn Giang đêm nay không sóng,
Lòng cô liêu đồng vọng mà chi?
Gió đông đoài gặp tình si,
Ôi chao quấn quít nói gì nhớ thương.
Trăng cổ độ hết vương cành trúc
Hẹn đoàn viên tình thật chiêm bao.
Đêm nay lại giống đêm nào,
Nhấp xong chung rượu buồn vào đến gan.
Say thôi lại muốn Nàng nâng đỡ,
Nhưng Nàng xa từ thuở vu quy.
Nhớ lại rồi, quá sầu bi,
Lệ rơi vào rượu, hàng mi lờ đờ...
Ta là khách bơ vơ phàm tục,
Nhớ cầm trăng cung bực tiêu tao.
Không ai trang điểm má đào,
Cho ta say chết đêm nào đêm nay.


Nguồn:
1. Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942
2. Tôn Thảo Miên, Hàn Mặc Tử - Tác phẩm và lời bình, NXB Văn học, 2007