Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2015 13:37

Tiếng thét bên ngoài xé đám mây
Mặt thành dọi lại đường lung lay
Ở trong trướng gấm còn lưu luyến
Bốn mắt trơ nhìn dở tỉnh say
Tướng quân mặc giáp đứng bên sàng
Ôm lấy phu nhân chẳng nói rằng
Hồi trống sau lưng luôn thúc giục
Mau đem thân đến chốn sa trường
Phu nhân vật vã áo xiêm thừa
Tóc rối đường tơ thảm thiết chưa?
Khóc tớt, lê chân trôi nhạt phấn
Phen này ra trận được hay chưa?
Tiếng thét bên ngoài xé đám mây
Mặt thành dội lại dường lung lay
Ở trong trướng gấm còn lưu luyến
Bốn mắt trơ nhìn dở tỉnh say...


Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn văn chương, số 16-10-1935