Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2008 20:55

In hình tưởng nhớ
Như tuồng ai ra
Như tuồng lân la
Đâu đây quyến luyến
Đố nàng gần xa

Màu không thấy ứng
Mùi quá linh thiêng
Những cốt cách tiên
Thảy đều cảm biết
Khi lòng xin thương
Lên gần đài trăng
Hương rán sức hương
Bừng bừng cao trăng

Dâng lên quá trí
Quá dải Hàn Giang
Đố nàng nói sao

Trong nụ cười nao
Trong búp hoa nào
Có gì phôi thai?

Sao vấn vương hoài
Hương đầm hơi thở
Hương đầm hơi nhớ
Hương đầm hơi quen

Đố nàng hay em?