Câu đầu tiên

"Ta ném mình đi theo gió trăng"

"gió trắng" không phải là "gió trăng"

Dựa theo bản gốc: "Đau thương" (thơ Hàn Mặc Tử), NXB Văn nghệ, 1995.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)