Bài nay sao đúng tâm trạng tôi vậy?người đồng cảm nhj?