Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 20:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/02/2006 11:33

Đức tin thơm hơn ngọc,
Thơ bay rồi thơ bay...
Mau gò giai âm lại,
Sót bớt nghĩa đương say.

Có tin thôn xa đến,
Có điềm lạ đêm nay:
Đóng cửa mười phương lại
Dồn ánh sáng vào đây.

Ngoài không gian rất mát
Chim thanh tước ra đời...
Nêu cao hơn tiếng nhạc
Mùa hát sẽ xanh tươi...

Năm nay tôi thương tuổi,
Sai hẹn với người xa...
Năm nay xuân nhắc mãi:
Nước mắt liền ứa ra...


Nguồn:
1. Quách Tấn, Thơ Hàn Mặc Tử, NXB Đông Phương, 1942
2. Tôn Thảo Miên, Hàn Mặc Tử - Tác phẩm và lời bình, NXB Văn học, 2007