Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 08/10/2008 11:43 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/10/2008 11:46 bởi Vanachi
Tập thơ Đôi hồn là tập thơ chung của Hàn Mặc Tử và Mai Đình, gồm những bài thơ “xướng hoạ” của đôi tình nhân. Những bài thơ do Mai Đình làm, chúng tôi xếp trong nhóm Đôi hồn của tác giả Mai Đình.

Những bài trong tập thơ do Hàn Mặc Tử làm, nhiều bài đã được xuất bản rải rác trong 3 phần của tập Đau thương. Ở đây chỉ để những bài xuất bản riêng trong tập Đôi hồn.

Dưới đây là danh sách những bài thơ của Hàn Mặc Tử làm trong Đôi hồn:
1. Lưu luyến (xem: Hương thơm)
2. Sáng láng (xem: Máu cuồng & Hồn điên)
3. Thao thức (xem: Mật đắng)
4. Hãy nhập hồn em (xem: Mật đắng)
5. Khói hương tan (xem: Mật đắng)
6. Đôi ta (xem: Mật đắng)
7. Đàn ngọc
8. Rượt trăng (xem: Máu cuồng & Hồn điên)
9. Đánh lừa
10. Lòng anh
11. Hãy đón hồn anh (xem: Xuân như ý)
12. Thầm lặng
13. Thắm thiết
14. Trường tương tư (xem: Máu cuồng & Hồn điên)
15. Trút linh hồn (xem: Máu cuồng & Hồn điên)