送客知鄂州

江口千家帶楚雲,
江花亂點雪紛紛。
春風落日誰相見,
青翰舟中有鄂君。

 

Tống khách tri Ngạc Châu

Giang khẩu thiên gia đới sở vân,
Giang hoa loạn điểm tuyết phân phân.
Xuân phong lạc nhật thuỳ tương kiến,
Thanh hãn chu trung hữu Ngạc quân.

 

Dịch nghĩa

Bến sông đất Sở san sát cả ngàn nhà dưới trời mây,
Hoa muôn màu, tuyết đang rơi lất phất.
Trời đã về chiều, gió xuân đang thổi, mà đâu có ai hay,
Người dân Ngạc Châu đã ở trên thuyền "Chim xanh" rồi.


Ngạc châu, nay là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa bến ngàn nhà mây Sở lơi
Hoa sông nở loạn tuyết tơi bời
Gió xuân ngày muộn ai quen biết
Ông Ngạc thuyền sang chững chạc ngồi


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến ngàn nhà dưới mây đất Sở
Hoa muôn màu tuyết đổ bay bay
Chiều xuân nào có ai hay
Người dân châu Ngạc đã đầy trên ghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn nhà đất Sở sát sông mây,
Hoa thắm muôn màu, tuyết phất rây.
Đang thổi gió xuân chiều, chẳng biết,
Ngạc quân đang dạo thuyền xanh đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời