送齊山人歸長白山

舊事仙人白兔公,
掉頭歸去又乘風。
柴門流水依然在,
一路寒山萬樹中。

 

Tống Tề sơn nhân quy Trường Bạch sơn

Cựu sự tiên nhân Bạch Thố công,
Trạo đầu quy khứ hựu thừa phong.
Sài môn lưu thuỷ y nhiên tại,
Nhất lộ hàn sơn vạn thụ trung.

 

Dịch nghĩa

Theo truyện xưa, người tiên Bạch Thố công,
Có thể cưỡi gió khi trở về sơn động.
Nay ông có nhà cỏ bên dòng suối nước chảy cũng giống vậy,
Con đường lạnh lẽo ông đi có cả vạn cây cối.


Núi Trường Bạch nay ở phía nam huyện Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo tích xưa tiên nhân Bạch Thố
Muốn về hang cưỡi gió bay đi
Suối ngàn nhà cỏ khác gì
Một đường lạnh lẽo vạn chi cây rừng

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Truyện xưa, Bạch Thố công người tiên,
Cưỡi gió có khi về động liền.
Nhà cỏ nay ông bên suối nước,
Con đường lạnh lẽo vạn cây xuyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời